Financieel

Oud ijzer prijs

De oud ijzer prijs is de prijs die wordt betaald voor het recyclen van oud ijzer. Het is een belangrijke prijs, omdat oud ijzer veelvuldig wordt gebruikt in verschillende industrieën, zoals de bouw en de auto-industrie. De oud ijzer prijs wordt bepaald door vraag en aanbod en kan variëren afhankelijk van verschillende factoren. Een van […]

Wie erf er als er geen testament is volgens Nederlands erfrecht

In Nederland is het Nederlands erfrecht van toepassing wanneer iemand komt te overlijden en er geen testament is opgesteld. Dit erfrecht bepaalt wie de erfgenamen zijn van de overledene en hoe de erfenis verdeeld moet worden. In dit artikel zullen we uitgebreid ingaan op wie erft als er geen testament is volgens het Nederlands erfrecht. […]

Schuiven naar boven